Skip to main content

Veehouderij

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…….. en dus werd er in 2012 besloten om in de oude ligbox stallen kalveren te gaan opfokken. Zo werd dit het begin van een nieuw tijdperk.

De drachtige pinken verlieten eind 2014 de stallen en met de kennis en regelgeving van toen werd besloten om in april 2015 zelf weer te gaan melken.

De oude melkstal werd opgeknapt, er werden koeien gekocht en in april werden de eerste liters melk weer afgeleverd. Ondertussen werden  de 2 oude stallen verbouwd tot één grote frisse stal. Langzamerhand groeide de veestapel door tot rond de honderd koeien maar werd er ook geconstateerd dat de oude melkstal uit de jaren 70 niet meer voldeed aan de hedendaagse verwachtingen.

De keuze was of een nieuwe melkstal of melkrobots. Het zijn de melkrobots geworden waarvan er nu 2 op het bedrijf aanwezig zijn. Op dit moment worden er rond de 120 koeien gemolken.